• Should be Empty:

ยืนยันการชำระเงิน

หลังจากที่ลูกค้าแจ้งหลักฐานการโอนเงินแล้ว 
เราจะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 5-10 นาที อย่างช้าคือ 1 ชม.
คุณสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ที่ หน้าบัญชีของฉัน เพื่อดูสถานะการชำระของคุณ
 

เราจะจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับ แจ้งยอดโอนเงิน จากทางลูกค้าแล้ว
สินค้าของทางเราจะจัดส่งในวันจันทร์ พุธ และศุกร์

( หากต้องการใช้สินค้าเร่งด่วนสามารถติดต่อเรา เพื่อแจ้งได้โดยตรง )