นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทาง MR.MOCK Original Brand Official Website (“ร้านค้า”) ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านมากที่สุด ร้านค้าจะเก็บรวบรวม บันทึก เผยแพร่และใช้งานเฉพาะข้อมูลที่ท่านให้กับทางร้านค้าด้วยความสมัครใจเท่านั้น หากท่านไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบหรือแพลตฟอร์มของทางร้านได้

ร้านค้าจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับทางร้านเพื่อที่จะให้บริการต่อท่าน ร้านค้าอาจขอเก็บข้อมูลของท่านเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ อาทิเช่น การพัฒนาการให้บริการของร้านค้า หรือ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  โดยร้านค้าจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่ร้านค้าทำกับท่านเท่านั้น และจะเก็บข้อมูลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือตราบเท่าที่ข้อมูลยังมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลนั้นๆ

       ท่านสามารถเยี่ยมชมและเปิดดูแพลตฟอร์มของร้านค้าได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวกับร้านค้า ระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือเปิดดู ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อร้านค้าและจะไม่ทราบถึงตัวตนของท่านยกเว้นท่านจะลงทะเบียนและสมัครเป็นสมาชิกบนแพลตฟอร์มของร้านค้า และเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีของท่านเท่านั้น

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

       เมื่อท่านได้สร้างบัญชีและสมัครสมาชิกกับทางร้านค้า หรือเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับร้านค้าในช่องทางอื่น ร้านค้าจะทำการจัดเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ชื่อ-นามสกุล
  • ที่อยู่
  • อีเมล
  • หมายเลขโทรศัพท์

         กรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริงแก่ร้านค้าหรือตัวแทนของร้านค้าที่ได้รับอนุญาต หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน กรุณาแก้ไขข้อมูลของท่านให้ตรงกับข้อมูลปัจจุบันที่ท่านใช้อยู่ ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอเอกสารใดๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้

         ร้านค้าจะจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่ท่านให้กับร้านค้าด้วยความสมัครใจเท่านั้น หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับร้านค้า หรือ เลือกที่จะไม่อนุญาตให้ร้านค้าใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปแล้ว  ร้านค้าอาจไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างเต็มที่เหมือนดังเดิม

         ท่านสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลของท่านได้ทุกเมื่อ หากท่านให้ข้อมูลของบุคคลอื่น ร้านค้าจะถือว่าท่านได้รับอนุญาตจากจากบุคคลนั้นๆแล้ว ร้านค้าจะไม่รับผิดชอบหากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ

         หากท่านลงทะเบียนและสมัครสมาชิกกับร้านค้าผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน หรือท่านได้เชื่อมบัญชีโซเชียลมีเดียของท่านเข้ากับบัญชีที่ท่านได้สร้างไว้กับร้านค้า หรือ ท่านใช้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีโซเชียลมีเดียของ เว็บไซต์ www.mrmockbrand.com ร้านค้าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้หากท่านอนุญาตให้โซเชียลมีเดียนั้นเก็บข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลของท่านได้

  การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

         ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จัดเก็บจะถูกนำไปใช้ หรือแบ่งปันกับบุคคลภายนอก (ซึ่งรวมถึงร้านค้าในเครือ นิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก และผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ แต่ไม่เป็นการจำกัดเฉพาะ

   • เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านในการใช้บริการ
   • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ท่านได้ส่งเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์ www.mrmockbrand.com
   • เพื่อดำเนินการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของท่านที่ได้สั่งเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์ www.mrmockbrand.com เพื่อจัดส่งสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.mrmockbrand.com
   • *เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอกเพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้ท่าน
   • เพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าของคำสั่งซื้อของท่าน
   • เพื่อใช้สำหรับการให้บริการที่เกี่ยวกับศูนย์บริการลูกค้า
   • เพื่อยืนยันข้อมูลของท่านกับผู้ให้บริการขนส่งสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อของท่าน
   • เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และโปรโมชั่นต่างๆ
   • เพื่อจัดการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของท่าน
   • เพื่อตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ www.mrmockbrand.com
   • เพื่อพัฒนาการใช้งานและเนื้อหาบนเว็บไซต์ www.mrmockbrand.com
   • เพื่อเข้าใจมุมมองการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ www.mrmockbrand.com
   • เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานเว็บไซต์ www.mrmockbrand.com
   • เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อท่านเมื่อท่านใช้บริการบนเว็บไซต์ www.mrmockbrand.com
   • เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ เว็บไซต์ www.mrmockbrand.com หรือผู้ขายรายอื่นๆบนเว็บไซต์ www.mrmockbrand.com

           ท่านสามารถยกเลิกบริการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ ได้ทุกเมื่อ

          ร้านค้าอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่าน หากร้านค้ามีเหตุผลให้เชื่อว่าหากไม่เปิดเผยข้อมูลของท่าน ท่านอาจมีภัยคุกคามต่อชีวิตและสุขภาพได้ หรือ หากร้านค้าต้องปฎิบัติตามการบังคับใช้ทางกฎหมายต่างๆ หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎเกณฑ์และกฏหมายและการร้องขอของหน่วยงานราชการใดๆ

          ร้านค้าอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านให้กับบุคคลภายนอก หรือ ร้านค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วง และเพื่อบริหารจัดการบัญชี เพื่อทำการตลาดและเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎเกณฑ์และกฎหมายและคำร้องขอตามที่ทางร้านค้าเห็นว่าจำเป็น

          ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ร้านค้าจะพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยโดยปราศจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย หรือการกระทำที่เป็นความเสี่ยงอย่างใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต และจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงมีความจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น

          ในการดำเนินการพัฒนาธุรกิจ ร้านค้าอาจต้องทำการขายหรือซื้อห้างร้าน หรือหน่วยธุรกิจต่างๆ  ซึ่งในการทำธุรกรรมเหล่านี้ ข้อมูลของลูกค้าจึงถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจอย่างหนึ่งที่สามารถถ่ายโอนได้ แต่ยังคงอยู่ภายใต้ข้อสัญญาที่ให้ไว้ในนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวที่มีมาแต่ก่อน เว้นแต่ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ หากมีกรณีที่ร้านค้าหรือสินทรัพย์ทั้งหมดของร้านค้า ถูกเข้าถือครอง ข้อมูลของท่านก็ย่อมเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่จะถูกถ่ายโอนไปด้วยเช่นกัน 

   การยกเลิกความยินยอม

          ท่านอาจแสดงเจตนาที่จะยกเลิกไม่ให้ร้านค้าใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ และไม่ว่าในกรณีใดๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ได้ทุกเมื่อ กรุณาติดต่อร้านค้าทางไลน์ออฟฟิเชียลโดยเพิ่มเพื่อนมาที่ @mrmock เพื่อแสดงเจตนาของท่านในการยกเลิกความยินยอม อย่างไรก็ตามหากท่านไม่อนุญาตให้ร้านค้าใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน ร้านค้าอาจจะไม่สามารถจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับท่าน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับท่านอีกต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการยกเลิกของท่าน ทางร้านค้าขอสงวนสิทธิโดยชัดแจ้งในการใช้สิทธิและการเยียวยาทางกฎหมายของร้านค้าในกรณีดังกล่าว 

   การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน

          ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบันของท่านได้ทุกเมื่อ โดยการเข้าไปที่หน้าบัญชีของท่านและแก้ไขข้อมูลต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแก้ไขข้อมูลของท่านหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หากข้อมูลในหน้าบัญชีของท่านไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบันของท่าน อาจมีการล่าช้าในการส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ หรือ การล่าช้าในเรื่องอื่นๆในการบริการ

          ร้านค้าอาจดำเนินการแจ้งการแก้ไขข้อมูลที่เกิดขึ้นกับข้อมูลของท่านให้กับบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้อง หากว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น 

   การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          หากท่านต้องการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่กับเรา หรือสอบถามเกี่ยวกับวิธีการที่ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ถูกนำไปใช้หรืออาจถูกนำไปใช้หรือถูกเปิดเผยโดยทางร้านค้าภายในปีที่ผ่านมา กรุณาติดต่อร้านค้าทางไลน์ออฟฟิเชียลโดยเพิ่มเพื่อนมาที่ @mrmock ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเพื่อเรียกดูข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ถูกบันทึกไว้ 

   ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

   ร้านค้าจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของท่านไว้อย่างปลอดภัย และจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย :

    • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
    • บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคโนโลยี เพื่อป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
    • ทำลายข้อมูลของท่านอย่างปลอดภัย เมื่อข้อมูลนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ 

           รหัสผ่านของท่านจะเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่บัญชีของท่าน  กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์พิเศษอันมีลักษณะบ่งเฉพาะ และไม่แบ่งปันรหัสผ่านของท่านให้กับผู้ใด  หากท่านแบ่งปันรหัสผ่านให้กับผู้อื่น ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ รวมทั้งบรรดาผลที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีของท่าน  หากท่านปล่อยให้รหัสผ่านของท่านเป็นที่ล่วงรู้ ท่านอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ของท่านที่ให้ไว้กับร้านค้า นอกจากนี้ท่านอาจจะต้องผูกพันภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายในนามของท่าน  ดังนั้น หากรหัสผ่านของท่านมีความเสี่ยงที่จะเป็นที่ล่วงรู้ ท่านควรติดต่อร้านค้าทันทีและทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน  ร้านค้าขอเตือนว่าท่านจะต้องทำการออกจากระบบบัญชีของท่านและปิดโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตทุกครั้งเมื่อท่านเสร็จสิ้นการใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ 

    ผู้เยาว์

           สำหรับท่านที่มีสถานะเป็นผู้เยาว์ภายใต้กฎหมายไทย ท่านต้องได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านก่อนการสมัครสมาชิกกับทางร้านค้า หากท่านผู้เยาว์ได้สมัครสมาชิกกับร้านค้าเรียบร้อยแล้ว ร้านค้าจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านยินยอมและยอมรับว่าร้านค้าไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในทุกกรณีต่อท่านและบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านก่อนการสมัครสมาชิกของท่าน

    การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

           ร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากร้านค้าอาจจะใช้คุกกี้ เว็บบีคอนส์ หรือ เทคโนโลยีอื่นใดในการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยเหลือท่านให้สามารถใช้บริการและเข้าถึงการบริการได้ดียิ่งขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีความเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น

           เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.mrmockbrand.com แล้วเซิร์ฟเวอร์ของร้านค้าจะบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้รวมถึง : 

     • IP address ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
     • ชนิดของโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต 
     • เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมก่อนจะมาที่แพลตฟอร์มของทางร้านค้า 
     • หน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชมบนแพลตฟอร์มของร้านค้า
     • เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมหน้าเว็บนั้นๆ สินค้า
     • ข้อมูลที่มีการค้นหาบนแพลตฟอร์มของทางร้านค้ารวมถึงเวลาและวันที่ที่เข้าชมและข้อมูลทางสถิติอื่นๆ 

            ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เพื่อทำการวิเคราะห์และประเมิน เพื่อช่วยร้านค้าในการปรับปรุงแพลตฟอร์ม และการให้บริการ

            คุกกี้ เป็นแฟ้มข้อมูลขนาดเล็ก โดยทั่วไปแล้วประกอบด้วยชุดตัวอักษรและชุดตัวเลข ที่ถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของโปรแกรมท่องเว็บไซต์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือดูข้อความใดๆ ที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถจดจำอุปกรณ์และโปรแกรมท่องเว็บไซต์เป็นการเฉพาะเจาะจง และช่วยให้ร้านค้าสามารถปรับเนื้อหาให้เข้ากับความสนใจของแต่ละบุคคลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อช่วยให้ร้านค้าสามารถจัดทำบริการและแพลตฟอร์ม ให้มีความสะดวกสบายและมีประโยชน์สำหรับท่านมากยิ่งขึ้น 

            เว็บบีคอนส์ คือรูปภาพขนาดเล็กที่อาจถูกรวมอยู่ในบริการและแพลตฟอร์มของร้านค้า โดยจะช่วยให้ร้านค้าสามารถนับจำนวนผู้ใช้ที่เข้ามาชมหน้าเว็บเหล่านี้ เพื่อที่ร้านค้าจะสามารถเข้าใจถึงความชอบและความสนใจของท่านได้ดียิ่งขึ้น 

     สแปม สปายแวร์ หรือไวรัส

            ร้านค้าไม่อนุญาตให้มีการใช้ สแปม สปายแวร์ หรือ ไวรัส บนแพลตฟอร์มของร้านค้า อีกทั้งบัญชีผู้ใช้หรือบัญชีผู้ขายไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อสื่อสารกันผ่านอีเมลหรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมและอนุญาตจากทั้งสองฝ่ายโดยชัดแจ้ง ดังนั้นทั้งผู้ขายและผู้ซื้อทุกท่านไม่ควรติดต่อสื่อสารกันบนเว็บไซต์ www.mrmockbrand.com โดยมีการส่งสแปม สปายแวร์ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ให้กันและกัน หากท่านต้องการแจ้งเกี่ยวกับข้อความที่น่าสงสัย กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง

     การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

            ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับนโยบายนี้จะได้รับการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของร้านค้าเท่านั้น

     การติดต่อ เว็บไซต์ www.mrmockbrand.com

             หากท่านต้องติดต่อร้านค้า ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการเพิกถอนความยินยอมของท่านที่ให้ทางร้านค้าใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือประสงค์จะเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อสงสัย ข้อติชมหรือข้อร้องเรียนใดๆ หรือต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคหรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุกกี้โปรดติดต่อเราที่ไลน์ออฟฟิเชียลโดยเพิ่มเพื่อนมาที่ @mrmock

     กฎหมายที่ใช้บังคับ

             เงื่อนไขการให้บริการนี้และข้อปลีกย่อยใดๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการของร้านค้า จะบังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทย